Norsk

Bestil jeres ophold online

0
0
0
0
 
Bestil jeres ophold online

WaWaCo Wakeboard, Wasserski und Co. – Full fart over vannet!

WaWaCo Wakeboard, Wasserski und Co. – Full fart over vannet!

WaWaCo Wakeboard, Wasserski und Co. – Full fart over vannet!

Oversiktsplan

Oversiktsplan WaWaCo Vannski og Wakeboard

Vennligst klikk på ønsket tekst for å aktivere markeringen på kartet.

Lille Kicker
Leje af grej
Bistro, billetsalg, toiletter
Terrasse
Solplæne
Store Kicker
Strand
Solplæne
Ind- og udgang
Legeskib
Klappe-zoo
Volleyball-baner
Spielplatz
Little Bro
Hot Pot
Table
Fun Box
Pro Rail
DK Up Tube
A-Frame Funbox with Wall
Luk
Tegnforklaring  X 

Tegnforklaring

Ordensregler ved WaWaCo

 1. Ved å gå inn i WaWaCo pålegger alle gjestene seg å følge de til enhver tid gjeldende ordensregler.

 2. Alle gjester må holde god ro og orden, samt overholde sikkerhetsforskriftene. Det er ikke tillatt å forstyrre andre gjester eller løpere.

 3. Åpningstidene for WaWaCo er gjort offentlig bekjent gjennom oppslag ved inngangen og på denne hjemmesiden. Ledelse og ansvarlig personell forbeholder seg retten til å forkorte eller forlenge åpningstidene uten varsel. Det kan ikke påklages om eventuelle endringer i åpningstider.

 4. Forretningsvilkårene og etiske retningslinjer for bruk av WaWaCo kan bli funnet på oppslagstavler ved inngangen eller i kassen. Disse vilkårene gjelder til alle tider, og må følges. Ansatte i WaWaCo har ingen forpliktelse til å gi ytterligere informasjon om vilkår og regler for oppførsel.

 5. Det er ikke tillatt å ta med eller konsumere egen mat og drikke

 6. Beholdere laget av glass eller porselen (for eksempel flasker og lignende) bør ikke bringes inn WaWaCo.

 7. Hunder er kun tillatt i bånd og under eierens ansvar. De er kun tillatt på stier og i kaféen. Brudd på denne regelen kan føre til utvisning.

 8. Gjenstander som blir funnet må overleveres til de ansatte.

 9. All bruk av WaWaCo, inkl. vinsjer og alle andre fasiliteter (for eksempel lekeplass, volleyballbane, etc.) skjer ubetinget på gjestene egen risiko.

 10. Eventuell veiledning og instruksjoner fra de ansatte må følges nøye.

 11. WaWaCo kan bare holdes ansvarlig for personskade eller ulykker som beviselig kan dokumenteres å være grunnet WaWaCos uaktsomhet

 12. WaWaCo kan ikke ta ansvar for tap av klær, utstyr eller andre personlige eiendeler.

 13. Gjestene er ansvarlig for eventuelle skader de måtte forårsake.

Oppdatert, oktober 2017