Dansk

Bestil jeres ophold online

0
0
0
0
 
Bestil jeres ophold online

Service & Info

Service & Info

Service & Info

Service & Info

COVID-19 / forholdsregler ved ankomst

COVID-19 / forholdsregler ved ankomst (samlet oversigt)

Her finder I alle vigtige, aktuelle Corona forholdsregler ifm. jeres ferie i Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand og på ****Strandhotel

Gældende fra mandag 18. oktober 2021 til og med søndag 14. november 2021

De aktuelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne i delstaten Slesvig-Holsten gør det muligt for os at holde Ferie- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand og ****Strandhotel åben under overholdelse af visse bestemte retningslinjer, inkl. de såkaldte ”3 G”-regler. ”3 G” er en forkortelse for ”Geimpft” (”vaccineret”), ”Genesen” (”raskmeldt”) og ”Getestet” (”testet”).

Dette betyder, at man ved ankomst SKAL KUNNE DOKUMENTERE, at man enten er vaccineret, er raskmeldt efter overstået covid-19 sygdom eller er blevet testet negativ ved antigen quicktest (senest 48 timer før ankomst) eller PCR-test (senest 72 timer før ankomst). Dokumention kan typisk være dansk Corona-Pas i elektronisk form på Smartphone, Ipad e.l. eller i pritned form. Hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger, vil vi forlange, at gæsten gennemfører test på det offentlige testcenter på Weissenhäuser Strand eller i yderste konsekvens nægte gæsten indkvartering.

Det er en forudsætning for, at der kan gennemføres ferier hos os, at regler og retningslinjer overholdes og gennemføres.

Vi tager kravene til HYGIEJNE-STANDARDER ABSOLUT ALVORLIGT. Derfor har vi tilpasset retningslinjerne i Ferien & Freizeitspark Weissenhäuser Strand til den aktuelle hygiejne-situation, så vi kan sikre vores gæster et så behageligt og afslappet ophold med størst mulig sikkerhed som overhovedet muligt.

For netop at gøre jeres kommende ferieophold hos os så behageligt og afslappet som muligt i disse ekstraordinære tider beder vi jer orientere jer grundigt i nedenstående informationer eller  specifikke regler nedenfor, og nøje følge de angivne regler.

Skulle I ha’ spørgsmål til regler og retningslinjer, kan I til hver en tid henvende jer i vores centrale reception eller evt. kontakte os online på vores danske Facebook side, "Weissenhäuser Strand - på dansk".

   Registrering af persondata til evt. kontakt-opfølgning og beskyttelse af disse data

 • Sundhedsmyndighederne kræver, at Weissenhäuser Strand indhenter relevante personlige sundhedsoplysninger fra ALLE gæster ved ankomst, skriftligt dokumenterer disse samt gemmer dem til brug for evt. kontakt-opfølgning.
 • Alle personlige data bliver behandlet fortroligt i forlængelse af gældende regler for beskyttelse og håndtering af persondata.

  Ankomst

 • Før ankomst / hjemmefra bedes I udskrive vores kontaktformular og udfylde den (enten håndskreven med tydelig skrift eller digitalt). Formularen skal fuldstændig udfyldes for alle medrejsende personer, uanset alder. 
 • Ved ankomst beder vi jer have følgende dokumenter klar:
 1. Den udfyldte kontaktformular
 2. Dokumentation for negativ Corona-test for alle personer over 7 år, der ikke er vaccineret eller er raskmeldte efter overstået Corona-virus, eller
 3. Dokumentation for fuldstændig vaccination (dansk Corona-pas, enten online, downloaded eller på tryk), eller
 4. Dokumentation for overstået Corona-virus (dansk Corona-pas, enten online, downloaded eller på tryk).
 5. Personlig billede-legitimation (førerbevis eller pas, dog ikke for ikke-myndige børn)
 • Ved ankomst skal der forevises resultatet af en officiel negativ Corona test (se dog undtagelser nedenfor), som skal være udført før rejsen til Weissenhäuser Strand påbegyndes.
 1. Testresultatet, der skal forevises ved ankomst (typisk som et elektronisk eller printet dansk Corona-pas), skal være udført på et officielt testcenter tæt på hjemadressen eller senest før udrejse fra Danmark.
 2. Selv-tests accepteres ikke som tilstrækkelig.
 3. Tests skal være foretaget som antigen quick-tests (maks. 48 timer gammel) eller PCR-tests (maks. 72 timer gammel)
 4. Allerede vaccinerede personer (gældende fra 15. dagen efter fuldstændig vaccination) skal ikke forevise negativ test ved ankomst, men skal kunne forevise dokumentation for vaccination (typisk som et elektronisk eller printet dansk Corona-pas).
 5. Raske personer med overstået Covid-19 sygdom skal heller ikke forevise negativ test ved ankomst, men skal kunne forevise dokumentation (typisk som et elektronisk eller printet dansk Corona-pas) for overstået sygdom; senest påviste positiv test skal være mindst 28 dage gammel og højst 6 måneder gammel.
 6. For børn under det fyldte 7 år kræves ikke test.
 • Ved check-in skal alle ankommende gæster først melde sig til ”3 G” kontrol; dvs. forevise dokumentation for  vaccination / overstået sygdom / negativ test i det ”hvide telt” foran indgangen til den centrale reception. Derefter skal kun 1 person pr. reservation henvende sig i receptionen for at afhente nøgle / nøglekort. Alle andre medrejsende bedes venligst vente udenfor receptionen. Gæster til ****Strandhotel bedes melde deres ankomst direkte i receptionen på ****Strandhotel
 • Alle ferieboliger og -huse må kun overtages og benyttes af gæster efter gennemført ”3 G” kontrol. I vores lokale testcenter kan gæster under opholdet få foretaget antigen hurtigtests. Se mere om "Krav om test" nedenfor. Kan eller vil man ikke forevise den ønskede dokumentation, er vi forpligtet til IKKE at tilbyde gæsterne ophold. Evt. rejseomkostninger vil ikke blive erstattet.

Generelle hygiejne-forskrifter og informationer

 • Den bestilte feriebolig / hotelværelse er før ankomst desinficerende rengjort på alle ofte berørte overflader og grundigt udluftet.
 • Vores indendørs attraktioner kan igen benyttes fuldstændigt. Det gælder Subtropisches Badeparadies, Dschungelland, Heimspiel og Dünenbad i ****Strandhotel. Vi opfordrer alle gæster til online før ankomst eller seneste ved ankomst at orientere sig om de gældende hygiejne-retningslinjer, og evt. indskrænkning i brugen af de enkelte attraktioner.
 • Det påhviler selv alle gæster at følge alle øvrige forholdsregler vedr. hygiejne og afstand under opholdet i ferieboligen / hotelværelset.
 • Vores medarbejdere i „Gästeservice“ er instrueret og udrustet til grundigt at rengøre og desinficere alle offentlige områder. Alle overflader som f.eks. kontakter, trykknapper og displays, borde, stole, håndtag o.l. bliver regelmæssigt desinficeret.
 • Ved infektion med corona-virus kræves øjeblikkelig afrejse efter konsultation af relevante lokale eller danske myndigheder. Rejseomkostninger refunderes ikke.

Krav om test (for voksne og børn over 7 år)

 • Under jeres kommende ferieophold på Weissenhäuser Strand kan I benytte vores testcenter på p-plads P2; det er åbent daglig kl. 09.00 - 18.00. Testen koster 15.00 € pr.person (se dog undtagelser nedenfor). I kan finde alle vigtige informationer om tests her: www.weissenhaeuserstrand.de/dk/testcenter.
 •  * undtagelse for betaling (gældende frem til 31.12.2021): Følgende personer kan fortsat få udført test gratis:

  • Børn og unge til og med 17 år (bemærk, at der er ikke krav om test af børn under 7 år)
  • Personer med læge-ordineret krav om test
  • Personer, der deltager i kliniske studier af vaccine
  • Personer, der testes ved afslutning af karantæne-periode

 • VIGTIGT: For at kunne benytte vores indendørs attraktioner skal der kunne forevises dokumentation for negativ test (antigen quick-test eller PCR test ikke ældre end 24 timer). Dog kræves der IKKE dokumentation for negativ test fra allerede vaccinerede personer, personer med overstået Corona-virus eller børn under 7 år.
 • Allerede vaccinerede personer (gældende fra 15. dagen efter fuldstændig vaccination) skal ikke forevise negativ test ved ankomst, men skal kunne forevise dokumentation for vaccination (typisk som et elektronisk eller printet dansk Corona-pas).
 • Raske personer med overstået Covid-19 sygdom skal ikke forevise negativ test ved ankomst, men skal kunne forevise dokumentation for overstået sygdom (typisk som et elektronisk eller printet dansk Corona-pas); senest påviste positive test skal være mindst 28 dage gammel og højst 6 måneder gammel.
 • Selv-test accepteres grundliggende ikke som tilstrækkelige. Alle test skal være gennemført i et officielt testcenter. Hvis man føler sig syg eller har været i kontakt med smitteramt person indenfor de seneste 14 dage, skal man af hensyn til både ens egen og andres beskyttelse blive hjemme og ikke rejse til Weissenhäuser Strand. I så fald opfordrer vi til, at man lader sig teste eller søger læge.
 • Ved infektion med corona-virus kræves øjeblikkelig afrejse efter konsultation af de relevante sundhedsmyndigheder. Evt. ekstra rejseomkostninger ifm. øjeblikkelig afrejse refunderes ikke.

Serveringssteder

 • Vores indendørs serveringssteder er kun åbne for feriegæster på Weissenhäuser Strand. Ved indgang til vores indendørs serveringssteder skal der forevises nøgle / nøglekort eller udleveret dokumentation for ophold.
 • Alle udendørs serveringssteder kan benyttes af både feriegæster og 1-dags gæster uden dokumentation for negativ tests.
 • Reservation af bord skal ske på forhånd online eller telefonisk. Det er ikke muligt at reservere bord ved fysisk fremmøde i restauranten.
 • Vær venligst opmærksom på ophængte opslag ved serveringsstederne og information online på vores hjemmeside vedr. de angivne serveringstidspunkter (timeslots).
 • Benyt jer gerne af vores „Take-Away“ muligheder, hvor I kan afhente forudbestilt mad og drikke ved det valgte serveringssted.

Pligt til at bære mund-næse beskyttelse

 • Fra og med 20.09.21 er der ikke længere krav om at benytte mund-/næse-beskyttelse (mundbind eller maske) noget steds på Weissenhäuser Strand
 • Det påhviler selv alle gæster at følge alle øvrige forholdsregler vedr. hygiejne og afstand under opholdet på Weissenhäuser Strand, og selvfølgelig er det tilladt frivilligt at bære mund-/næse-beskyttelse.

Afstandsregler

 • Fra og med 20.09.21 er kravet om mindst 1,5 m. afstand til personer udenfor egen husstand bortfaldet.
 • Det påhviler selv alle gæster at følge alle øvrige forholdsregler vedr. hygiejne og afstand under opholdet på Weissenhäuser Strand, og selvfølgelig er det tilladt frivilligt at holde mindst 1,5 m. afstand.

Betaling

 • Når det er muligt, bedes I overalt anvende kontaktløs betaling med kredit-/debetkort.
 • Betaling med Euro i kontanter er dog fortsat muligt.
 • Betaling for tests i vort testcenter kan kun ske med internationalt kreditkort ved fremmøde uden forudgående tidsbestilling. Ved forudgående online-bestilling af test kan betaling kun ske med PayPal.

Muligheder for ændring af ophold

 • Vores gældende afbestillingsregler findes enten vedhæftet eller online på vores hjemmeside.
 • Hvis I ikke kan acceptere at skulle følge de gældende hygiejne-, test- og afstandsregler, står det jer frit for at afbestille efter vores gældende afbestillingsregler eller gratis ændre jeres reservation. Ved ændring til andre af vores ferieperioder kan der forekomme meromkostninger. Evt. ændring kan kun ske ved ledig kapacitet.
 • Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes prisnedsættelser på grund af de gældende hygiejne-, test- og afstandsregler.

Yderligere information

Det er en integreret del af jeres reservation, at I forpligtet jer til at overholde de foreskrevne gældende hygiejne-, test- og afstandsregler, der er tydeligt skiltet i ferieparken. Ved adgang til hele Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strands område accepterer I alle ovenstående retningslinjer. Alle medarbejdere på Weissenhäuser Strand er berettiget til at henlede jeres opmærksomhed på overholdelsen af de gældende forholdsregler. Ved manglende overholdelse af gældende regler og forskrifter er vi i forlængelse af sundhedsmyndighedernes regler berettiget til at forlange, at I omgående rejser tilbage til jeres hjemadresse. Organiseringen og samtlige omkostninger forbundet hermed sker for gæsternes egen regning.

Vi informerer løbende om yderligere detaljer og den seneste udvikling her på www.weissenhaeuserstrand.dk og på vores sociale medier, inkl. vores danske Facebook side, Weissenhäuser Strand – på dansk.

Tak for jeres forståelse.

Medarbejdere og direktion
Weissenhäuser Strand

Hvad skal vi ha' med og forevise ved ankomst?

 • Før ankomst / hjemmefra bedes I udskrive vores kontaktformular og udfylde den (enten håndskreven med tydelig skrift eller digitalt). Formularen skal fuldstændig udfyldes for alle medrejsende personer, uanset alder. 
 • Ved ankomst beder vi jer have følgende dokumenter klar:
 1. Den udfyldte kontaktformular
 2. Dokumentation for negativ Corona-test for alle personer over 7 år, der ikke er vaccineret eller er raskmeldte efter overstået Corona-virus, eller
 3. Dokumentation for fuldstændig vaccination (dansk Corona-pas, enten online, downloaded eller på tryk), eller
 4. Dokumentation for overstået Covid-19 sygdom (dansk Corona-pas, enten online, downloaded eller på tryk).
 5. Personlig billede-legitimation (førerbevis eller pas, dog ikke for ikke-myndige børn)

Dette betyder, at man ved ankomst SKAL KUNNE DOKUMENTERE, at man enten er vaccineret, er raskmeldt efter overstået covid-19 sygdom eller er blevet testet negativ ved antigen quicktest (senest 48 timer før ankomst) eller PCR-test (senest 72 timer før ankomst). Dokumention kan typisk være dansk Corona-Pas i elektronisk form på Smartphone, Ipad e.l. eller i pritned form. Hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger, vil vi forlange, at gæsten gennemfører test på det offentlige testcenter på Weissenhäuser Strand eller i yderste konsekvens nægte gæsten indkvartering.

Ved ankomst skal der forevises resultatet af en officiel negativ Corona test (se dog undtagelser nedenfor), som skal være udført før rejsen til Weissenhäuser Strand påbegyndes.

 1. Testresultatet, der skal forevises ved ankomst (typisk som et elektronisk eller printet dansk Corona-pas), skal være udført på et officielt testcenter tæt på hjemadressen eller senest før udrejse fra Danmark.
 2. Selv-tests accepteres ikke som tilstrækkelig.
 3. Tests skal være foretaget som antigen quick-tests (maks. 48 timer gammel) eller PCR-tests (maks. 72 timer gammel)
 4. Allerede vaccinerede personer (gældende fra 15. dagen efter fuldstændig vaccination) skal ikke forevise negativ test ved ankomst, men skal kunne forevise dokumentation for vaccination (typisk som et elektronisk eller printet dansk Corona-pas).
 5. Raske personer med overstået Covid-19 sygdom skal heller ikke forevise negativ test ved ankomst, men skal kunne forevise dokumentation (typisk som et elektronisk eller printet dansk Corona-pas) for overstået sygdom; senest påviste positiv test skal være mindst 28 dage gammel og højst 6 måneder gammel.
 6. For børn under det fyldte 7 år kræves ikke test.

Hvor kan vi få foretaget en Corona antigen hurtigtest?

Alle feriegæster kan få foretaget en certificeret Corona antigen hurtigtest i det offentlige testcenter, der er etableret på Weissenhäuser Strand ved p-plads P2, ved busstoppestedet ud for  "Strandrideskolen". Se kort her. Her tilbydes både næse-podetest og spyttest.

Testen koster fra mandag 11. okt. 2021 15,- € pr. person.

 * undtagelse for betaling (gældende frem til 31.12.2021): Følgende personer kan fortsat få udført test gratis:

 • Børn og unge til og med 17 år (bemærk, at der er ikke krav om test af børn under 7 år)
 • Personer med læge-ordineret krav om test
 • Personer, der deltager i kliniske studier af vaccine
 • Personer, der testes ved afslutning af karantæne-periode

Alle gæster bedes på forhånd reservere testtid online for at formindste ventetid. I kan læse mere om testcentret og reservere tid her.

Hvem er undtaget for kravet om test?

 • Allerede vaccinerede personer (gældende fra 15. dagen efter fuldstændig vaccination) skal ikke forevise negativ test ved ankomst, men skal kunne forevise dokumentation for vaccination. De er ligeledes fritaget for test under opholdet.
 • Raske personer med overstået Covid-19 sygdom skal ikke forevise negativ test ved ankomst, men skal kunne forevise dokumentation for overstået sygdom; senest påviste positiv test skal være mindst 28 dage gammel og højst 6 måneder gammel. De er ligeledes fritaget for test under opholdet.
 • Alle børn under 7 år er fritaget for test

Hvor ligger det nærmest testcenter?

Under jeres kommende ferieophold på Weissenhäuser Strand kan I benytte vores testcenter på p-plads P2, ved busstoppestedet ved "Strandreitschule".

Test på vores testcenter koster fra mandag 11. okt. 2021 15,- € pr. person.

 * undtagelse for betaling (gældende frem til 31.12.2021): Følgende personer kan fortsat få udført test gratis:

 • Børn og unge til og med 17 år (bemærk, at der er ikke krav om test af børn under 7 år)
 • Personer med læge-ordineret krav om test
 • Personer, der deltager i kliniske studier af vaccine
 • Personer, der testes ved afslutning af karantæne-periode

Hvordan kan vi reservere bord i en restaurant?

Reservering af bord skal ske online eller pr. telefon. Det er ikke muligt at reservere bord ved fysisk fremmøde i restauranten.

Reservation af bord skal altid ske på forhånd. Vi kan ikke garantere, at der er borde ledige, hvis der ikke er reserveret bord på forhånd.

 

Vi gør opmærksom på, at vores online bestilling af bord ikke gennemføres 100 % automatisk, men kræver manuel medvirken af vores service-medarbejdere. Vi beder jer derfor have forståelse for, at vi tidligst kan bekræfte jeres bestilling af bord 5 dage før den ønskede dato. Vi beder jer endvidere respektere og overholde følgende retningslinier:

 1. Vær venlig kun at reservere et tidspunkt pr. gæst og besøg.

 2. Vær venlig først at møde op udenfor restauranten maks. 5 minutter før tidspunktet for jeres bordbestilling.

 3. Ha' venligst forståelse for, at vi ved forsinket fremmøde på mere end 10 minutter ikke kan garantere, at det reserverede bord kan benyttes, da forsinkelse vil kunne brede sig til de efterfølgende bordbestillinger.

 4. Hvis I har hund med, er den også velkommen som gæst i flere af vores restaurater. Dog er hunde ikke tilladt i vores buffetrestauranter af hygiejnemæssige grunde. Angiv venligst i en notits til jeres reservering, hvis I ønsker at medbringe en hund. Det er nødvendigt for at kunne tilbyde jer et bord, at vi af hensyn til planlægningen har denne information på forhånd.

 5. Vi beder jer have forståelse for, at ikke benyttede bestillinger, der ikke er afbestilt, bliver noteret som "No Show" i vores bestillingssystem. Ved mere end 5 "No Shows" noteringer kan dette få konsekvenser for jeres fremtidige muligheder at bestille bord.

 6. Ha' venligst også forståelse for, at kun bestillinger, der er noteret i vores bestillingssystem med et præcist tidspunkt, gælder som gyldig bestilling. Evt. efterfølgende mundtlige ændringer af enhver art gælder ikke, med mindre det er anført i det elektroniske reservationssystem.

Hvilke muligheder har vi for at ændre eller afbestille vores ophold?

 • Vores gældende handelsbetingelser, inkl. afbestillingsregler findes andet steds på vores hjemmeside.
 • Skulle Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand igen blive tvunget af sundhedsmyndighederne til at lukke fuldstændigt ("Lockdown"), så har alle gæster i den berørte periode følgende 3 muligheder:
 1. Gratis flytning af den berørte reservation til en senere periode
 2. Gratis afbestilling af den berørte reservation uden afbestillingsgebyr
 3. Udstedelse af tilgodehavendebevis på det allerede betalte beløb for den berørte reservation.
 • Kan der ikke fremvises dokumentation for negativ Corona-test, for fuldstændig vaccination eller for overstået Corona virus, er vi forpligtet til ikke at tilbyde indkvartering, og de skal derfor ikke rejse til Weissenhäuser Strand eller må straks rejse fra Weissenhäuser Strand for egen regning. Afbestillingen af opholdet sker i følge afbestillingsreglerne i vores handelsbetingelser.

En af os er blevet syg med Corona-virus. Kan vi afbestille vores ophold?

 • Ved afbestilling på grund af sygdom med Corona-virus gælder vores almindelige forretningsbetingelser.
 • Ved evt. opkrævning af afbestillingsgebyr henviser vi vores kunder til at søge refundering af gebyr ved deres private forsikringsselskab over tegnet rejseforsikring eller familieforsikring. Vi anbefaler generelt vores gæster at have en dækkende rejseforsikring.
 • Alternativt kan vi tilbyde gratis flytning af det reserverede ophold til et senere tidspunkt.

Ferielejligheder og feriehuse

Hvad er Quick Check-In? Og hvordan tilmelder vi os?

Det handler om at spare tid. Vores tid, men mest af alt vores gæsters tid. Med vores Quick Check-In kan ferien ganske enkelt begynde tidligere. 
I kan læse alt om Quick Check-In og om hvordan I tilmelder jer her.

Hvornår kan vi ankomme - og hvornår skal vi tage hjem?

Lejligheder og huse:

 • I kan ankomme fra kl. 08.00; jeres lejlighed eller hus er garanteret klar til indflytning kl. 17.00. Ved indcheckning før kl. 17.00 vil I blive bedt om et mobiltelf.nr., og vil derefter modtage en SMS, når boligen er klar til indflytning. I kan benytte alle ferieparkens attraktioner og fritidsfaciliteter hele dagen, før I overtager ferieboligen.
 • I skal forlade ferieboligen og aflevere nøglekort / nøgle senest kl. 10.00 på afrejsedagen, men I kan benytte ferieparkens attraktioner og fritidsfaciliteter hele dagen efter udcheckning

****Strandhotel:

 • Hotelværelser er klar til benyttelse fra kl. 15.00 på ankomstdagen.
 • Hotelværelser skal forlades senest kl. 11.00 på afrejsedagen.

I kan benytte attraktioner og fritidsfaciliteter på Weissenhäuser Strand på ankomstdagen før indflytning og på afrejsedagen efter udcheckning. Før overtagelse af værelset og efter check ud tilbyder vi opbevaring af bagage i hotellets aflåste bagagerum.

Hvornår har receptionerne åbent?

Ferieparken:

 • Fredag - lørdag kl. 08.00 - 19.00*
 • Søndag - torsdag kl. 08.00 - 19.00*

* Ved behov, f.eks. mange ankommende gæster, holder receptionen længere åben. Ved ankomst efter kl. 19.00 sker check in i den døgnåbne reception på Strandhotel.

****Strandhotel:

 • Døgnet rundt på alle dage

Hvor kan vi henvende os, hvis ferieparkens reception er lukket, når vi ankommer?

I så fald kan I altid afhente jeres nøgle i den døgn-bemandede reception på ****Strandhotel. Der er indkørsel til Strandhotel i ferieparkens vestre ende.

I nødstilfælde kan I kontakte vores centrale og døgnåbne omstilling på tlf. +49 4361 2777

Kan vi tilkøbe morgenbuffet eller halvpension, når vi bor i ferielejlighed eller feriehus?

Ja, det er muligt for alle gæster i vores ferieboliger på forhånd at tilkøbe morgenbuffet eller halvpension (morgenbuffet og aftenbuffet) i Restaurant Möwenbräu til hele ferien. Alle aktuelle informationer og pris-oplysninger finder I her.

Morgenbuffet og aftenbuffet kan også tilkøbes på dagsbasis ved henvendelse i restauranten. I så fald betales i Euro ved indgangen.

Morgenbuffet serveres kl. 07.00 - 11.00.
Aftenbuffet serveres kl. 18.00 - 21.00.

Findes der også hotelservice for gæster i ferieboliger?

Ja, vores gæster i ferieboliger kan tilkøbe hotelservice. Hotelservice bestilles og betales efter ankomst ved henvendelse i "Service Point" på Dorfplatz.

Med vores hotelservice i ferieboliger får I en lettere rengøring, der omfatter toiletter og bad, tømning af skraldespande, afstøvning af tomme flader, redning af senge, rengøring af gulvet og skift af håndklæder (husk at lægge dem på gulvet).

Pris: 15,00 € pr. gang.

Service, køkkengrej og andet udstyr i ferieboliger

Er linned og håndklæder inkluderet i opholdet i ferieboliger?

Ja, i prisen indgår altid linned og mindre håndklæder samt viskestykker. Der bør medbringes badehåndklæder til brug i Subtropisches Badeparadies, Dünenbad og på stranden.

Skift af sengetøj ved ophold i ferielejligheder og -huse koster 9,00 € pr. person. Frisk sengetøj afhentes og betales i vores "Service Point" på Dorfplatz. Ved ophold på 14 dage eller mere skiftes sengetøjet 1 gang under opholdet.

Kan vi leje / låne babysenge, høje stole og udstyr til babyer?

 • Høje babystole og baby-badekar stilles gratis til rådighed. Babystole kan bestilles sammen med ferieboligen. Babystole og babybadekar kan også lånes ved henvendelse i vores "Service Point" på Dorfplatz.
 • Babysenge skal bestilles som ekstra service ved bestilling af ferieboligen. En babyseng koster 31,00 kr. / 4 € pr. nat
 • I vores "Service Point" kan I mod betaling af et mindre depositum også leje baby-alarm, sengerande og andet baby-udstyr.

Findes der ovn og opvaskemaskine i ferieboligens køkken?

Vi tilbyder bageovn og opvaskemaskine inkluderet i prisen ved ophold i vores nyeste lejligheder, de 2-vær. "Am Wald" og de 3-vær. "An der Düne".

I lejligheder af typerne:

er det muligt at bestille "PLUS PAKET" med nyrenoveret køkken, moderne bageovn, opvaskemaskine og et ekstra fladskærms-TV i soveværelset. "Plus Pakke" bestilles særskilt som ekstra service efter bestilling af ferieboligen.

I alle øvrige ferieboliger findes mikrobølgeovn.

Er forbrug af strøm, varme og vand samt slutrengøring inkluderet i prisen?

Ja, altid.

****Strandhotel

Hvornår kan vi ankomme - og hvornår skal vi tage hjem på ****Strandhotel?

****Strandhotel:

 • Hotelværelser er klar til benyttelse fra kl. 15.00 på ankomstdagen.
 • Hotelværelser skal forlades senest kl. 11.00 på afrejsedagen.

I kan benytte attraktioner og fritidsfaciliteter på Weissenhäuser Strand på ankomstdagen før indflytning og på afrejsedagen efter udcheckning. Før overtagelse af værelset og efter check ud tilbyder vi opbevaring af bagage i hotellets aflåste bagagerum.

Hvornår har receptionerne på ****Strandhotel åbent?

 • Døgnet rundt på alle dage

Hvornår skiftes der håndklæder og sengetøj på ****Strandhotel?

Der skiftes om nødvendigt håndklæder hver dag ved rengøring og sengetøj hver 4. dag.

Aktiviteter

Hvad koster det at bowle eller spille kegler i "Heimspiel"?

I kan se de aktuelle priser pr. time / 2 timer her.

Baner kan reserveres ved henvendelse ved skranken i "Heimspiel" eller på tlf +49 4361 55 2795.

Hvordan kan vi reservere tid til massage o.l.?

I kan kontakte vores wellness-afdeling i Dünenbad (personlig betjening i receptionen i åbningstiden), på telf. +49 4361 55 2775 eller på e-mail til wellness@weissenhaeuserstrand.de

 

Hvad koster børne-aktiviteterne i Kidz Club og hvilken aldersgruppe er de velegnet til?

De forskellige børne-aktiviteter henvender sig til børn over 4 år. For børn, der er under opsyn af personalet i Kidz Club, betales 2,00 € pr. barn pr. 1 times deltagelse. Evt. ekstra omkostninger for materiale-forbrug kan forekomme.

Hvad koster adgang til Dünenbad?

For gæster på ****Strandhotel er brug af Dünenbad gratis.

Aktuelle rabatterede entrépriser for gæster i ferielejligheder og feriehuse kan I se her.

Hvad koster det at benytte WaWaCo, vores wakeboard- og vandskicenter?

Alle aktuelle priser på aktiviteter i WaWaCo kan I finde her.

Hvornår har Subtropisches Badeparadies og Abenteuer Dschungelland åbent?

Subtropisches Badeparadies: Hver dag kl. 09.30 – kl. 20.30 (indgangen lukker kl. 19.00). I kan se de dags-aktuelle åbningstider her.

Abenteuer Dschungelland: Hver dag kl. 10.00 – kl. 22.00. I kan se de dags-aktuelle åbningstider her.

Ret til ændringer forbeholdes.

Hvad koster entré til Subtropisches Badeparadies for feriegæster?

I kan se vores aktuelle entrépriser til Subtropisches Badeparadies her.

Husk, at børn under 4 år altid har gratis adgang.

Hvad koster entréen til Dschungelland for feriegæster?

I kan se vores aktuelle entrépriser til Dschungelland her.

Husk, at børn under 4 år har altid gratis entré.

Alt om ferien på Weissenhäuser Strand

Hvor kan vi leje strandkurve?

Strandkurvene på stranden udlejes af 2 private udlejere. I kan bestille strandkurvene på foran eller henvende jer til udlejerne på stranden:

Strandkurv-udlejer Grit Gödecke (ved Svens Surfschule)

Strandkurv-udlejer Nicole Nelsen (ved Seebrücke ud for ****Strandhotel)

Hvordan kan vi betale?

På Weissenhäuser Strand kan I betale med Euro i kontanter, med de gængse internationale kredit-/debetkort (Eurocard, Mastercard og Visacard). Det er også muligt at betale med Smartphone (se særligt afsnit).

Der findes også en kontant-automat til tyske og internationale kredit-/debetkort på Dorf Platz.

Vi gør opmærksom på, at I IKKE kan betale med danske kroner i kontanter eller med Dankort på Weissenhäuser Strand, ligesom I heller ikke kan anvende American Express Card.

Mobil betaling med Smartphone

På Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand er det nu muligt at benytte mobil betaling med Smartphones.

 • For at kunne betale med Smartphone er det nødvendigt at have tilknyttet et kredit-/debetkort til Smartphone'n eller ha' et mobiltelefon-abonnement og have den nødvendige app installeret  på Smartphone'n (f.eks. Apple Pay eller Google Pay).
 • Har I Smartphone med Near-Field-Communication funktion, forkortet NFC, behøver I bare holde Smartphone'n får centimeter over betalingsterminalen ved kassen for at gennemføre betalingen.
 • Brug af en række andre betalingsudbydere kræver, at I indscanner den viste QR kode på terminalen ved kassen for at kunne gennemføre betalingen. Eller I har en betalings QR kode på jeres Smartphone, der kan scannes ind af vort servicepersonale.

Har I spørgsmål, er I velkommen til at henvende jer til personalet.

Hvad koster det at parkere?

Vores feriegæster kan frit parkere i de afmærkede parkeringsarealer under hele opholdet. I behøver ikke bilen til transport i ferieparken under jeres ophold.

1-dags gæster kan parkere på de afmærkede parkeringspladser bag afspærringerne på sydsiden af hovedvejen. Det koster 2 € pr. dag at parkere. Udkørselsbilletter kan købes i alle restauranter, attraktioner og i Informationen i receptionsbygningen.

Hvad koster transport / transfer mellem stationen i Oldenburg og Weissenhäuser Strand - og modsat?

Transport koster ca. 5,- € pr. person (over 4 år). Bagagen medtages selvfølgelig gratis. Transport fra stationen skal bestilles i forbindelse med bestilling af opholdet, mens transport til stationen skal bestilles i receptionen senest kl. 14.00 dagen før.

Kan vi leje cykler, børnecykler og cykelhjelme, og hvad koster det?

Ja, i "Blockhaus" mellem Dschungelland og Galaria kan I leje cykler og børnecykler i 4 timer, 1 hel dag eller 1 hel uge. Cykelhjelme udlejes kun til børn; til gengæld er det gratis.

I kan se de aktuelle priser her.

Er rygning tilladt i og omkring ferieboligerne?

Nej, det er ikke tilladt at ryge indenfor, på balkonen eller på terrassen i vores ferielejligheder og feriehuse.

I fald vi konstaterer, at der er blevet røget i områder, hvor rygning ikke er tilladt, forbeholder vi os ret til at fakturere lejeren af ferieboligen for evt. ekstra rengøring.

Hvor kan vi henvende os, hvis vi har spørgsmål eller brug for hjælp under opholdet?

Har I spørgsmål, brug for ekstra udstyr eller anden hjælp under opholdert, kan I altid kontakte vores Service Point på Dorfplatz. Vores Service Point personale hjælper gerne.

Service Point er åbent alle dage kl. 09.00 - 20.00.

Findes der et møntvaskeri?

Ja, vi har et møntvaskeri på "Dorfplatz" ved Edeka supermarkedet. Møntvaskeriet har vaskemaskiner, tørretumblere og strygejern /-bræt. 1 vask koster 2-3 € (alt efter type) og tørring i tørretumbler koster 1 € pr. tidsenhed (priser pr. 01.06.2020)

Er der trådløst internet?

Ja, vi har trådløst netværk i alle ferielejligheder og feriehuse og på alle værelser på Strandhotel, i hotellets lobby, i Subtropisches Badeparadies, i Dschungelland, i WaWaCo (vores vandskipark), i Dünengalerie, i alle restauranter og i vores receptioner. Kode med nem adgang til netværket udleveres sammen med gæste-ID ved check-in.

Er det tilladt at grille i eller ved ferieboligerne?

Nej, af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at grille hverken inde i ferielejligheder og feriehuse, udenfor på balkoner og terrasser eller på øvrige åbne arealer.

Sikkerhedsgodkendte grill-pladser kan lejes ved henvendelse i cykeludlejningen.

Kan vi sende eller modtage post på Weissenhäuser Strand?

Ja, post til forsendelse, f.eks. et godt gammeldags postkort, kan afleveres til forsendelse i vores hovedreception / Check-in.

Ønsker I at modtage kort, breve, pakker e.l. under jeres ophold hos os, kan det sendes direkte til Weissenhäuser Strand. I kan benytte følgende modtager-adresse:

Familien xx xx
Postfiliale 595
Seestr. 1
D-23758 Wangels

Deutschland

Er det muligt at tilslutte Playstation eller andre spilkonsoler til fjernsynet?

Nej, det er desværre ikke muligt.

Gives der rabatter til handicappede gæster?

Handicappede ferie- og 1-dags-gæster betaler normal entré til Dschungelland og Subtropisches Badeparadies. Kørestolsbrugere betaler dog kun 5 € ved 1-dags besøg i Dschungelland

Mod forevisning af gyldigt officielt dansk "Ledsagekort" kan ihændehaveren gratis medtage en ledsager i Dschungelland og Subtropisches Badeparadies.

Findes der indkøbsmuligheder på Weissenhäuser Strand?

Ja, på "Dorf Platz" ("Landsbytorvet") findes "Jens Markt"; et velassorteret Edeka supermarked med egen bager. Hos bageren kan I bestille morgenbrød dagen før, så I blot skal afhente det næste morgen. I kan se åbningstider her.

"Jens Markt" har også et udvalg af allergiker- og laktosefrie produkter. I de nærliggende byer, Oldenburg, Heiligenhafen og Lütjenburg, findes en række supermarkeder.

Er der en læge-praksis på Weissenhäuser Strand?

Nej, vi har ikke egen læge på Weissenhäuser Strand, men vores gæster er om nødvendigt velkommen til at kontakte:

Dr. med. Lutz Stöve
Schauenburger Str. 13
D-23758 Oldenburg in Holstein
Telefon: +49 04361 4005

Oldenburg er nærmeste større by, ca. 6 km væk.

TV og Infotainment

 • Vores interne ugeprogram kan altid ses på kanal 66.
 • Læs mere om brug af TV på vores TV-Info kanal.
 • I kan se film om Weissenhäuser Strand på vores Youtube kanal: www.youtube.de/weissenhaeuserstrand

Bestilling af Scandlines færgebillet

Kommer I fra det østlige Danmark, kan I nemt og hurtigt benytte et særligt Weissenhäuser Strand link til at bestille færgebillet hos Scandlines. Klik her for at bestillle jeres Scandlines færgebillet eller indtast linket www.bit.ly/2UwWH8E i browseren. Vi gør opmærksom på, at Scandlines pr. 05.01.2020 desværre ikke længere tilbyder billetter med særlige rabatter til vores gæster.

Weissenhäuser Strand henviser udelukkende gæster til køb hos Scandlines via de ovenstående links, og påtager sig intet ansvar i forbindelse med evt. køb. Vi modtager en mindre henvisnings-provision pr. bestilt billet hos Scandlines via linket.

Vi kan se, at den browser, der anvendes, er forældet. Browser er det stykke software, der anvendes for at benytte internettet.  For at kunne se alt indholdet og få det fulde udbytte af
vores hjemmeside, er det nødvendigt at opdatere browseren. Dette kan for de fleste browseres vedkommende gøres gratis, uden fare  og på dansk ved at klikke her: http://browsehappy.com.