Fantastiske Februar konkurrence

Bestil en ferie - vind!

Bestil en ferie i februar 2024, og vær med i konkurrencen om i alt 10.000 €!

Forkæl jer selv med en fantastisk ferie i februar, og nyd en velfortjent pause fra hverdagens travlhed på Weissenhäuser Strand, bare nogle få timer hjemmefra. Når I bestiller en ferie i februar, er I samtidg med i vores eksklusive konkurrence, hvor I med hjælp fra lykkens gudinde kan vinde 4.000 € (ca. 30.000 kr.), 3.500 € (ca. 26.000 kr) eller 2.500 € (ca. 18.500 kr.) i kolde, men behagelige, kontanter!

Vil I hellere holde ferie i januar, kan I deltage i vores Jubel Januar konkurrence. Læs mere her.

Sådan er I med i Fantastiske Februar konkurrencen:

 • Bestil et ferieophold på Weissenhäuser Strand til februar
 • For hver bestilte nat vil I ved ankomst modtage et lod i konkurrencen
 • Konkurrencelodderne udfylder I ved ankomst; lodderne skal blot afleveres inden hjemrejse

Det kan I vinde:

 • 1. præmie: 4.000,00 € i kontanter
 • 2. præmie: 3.500,00 € i kontanter
 • 3. præmie: 2.500,00 € i kontanter
 • 50 gavekort med en værdi af 20,00 €. Gavekortene kan anvendes i restauranter, bistroer, caféer og barer samt til attraktioner på Weissenhäuser Strand

Sådan tildeles lodderne (eksempler):

 • I er 2 personer, der bestiller 5 overnatninger i et dobbeltværelse eller en feriebolig. I får 5 lodder i konkurrencen.
 • I er en familie på 5 personer, der bestiller 3 nætter i en feriebolig. I får 3 lodder i konkurrencen.

1. Ansvar for, gyldighedsomfang af og accept af nedenstående generelle regler for deltagelse

1.1. Disse generelle regler gælder for deltagelse i konkurrencer, præmie-udlodninger, lotterier og udtrækninger, der arrangeres og gennemføres af Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG.

1.2. Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG forbeholder sig retten til at opstille særlige regler for deltagelse i udvalgte konkurrencer. Disse vil altid kunne læses på den til konkurrencen hørende side på Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KGs hjemmesider.

1.3. Konkurrencer arrangeres af Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, Seestr. 1, 23758 Weissenhäuser Strand, Tyskland.

1.4. Med deltagelse i konkurrencer, arrangeret af Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, accepterer deltageren udtrykkeligt og bindende de generelle regler for deltagelse i konkurrencer o.l.

1.5. I det følgende anvendes begrebet "konkurrence“ generelt om både konkurrencer, præmie-udlodninger, lotterier og udtrækninger.

2. Hvem kan deltage i konkurrencerne?

2.1. Konkurrencerne er åbne for alle personer, der er fyldt 18 år.

2.2. Udelukket fra at deltage i konkurrencerne er alle medarbejdere i Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, og alle personer, der på en eller anden måde er eller har været involveret i tilrettelæggelse og afvikling af den aktuelle konkurrence. Dette gælder også for disses familiemedlemmer (fra bedsteforældre til børnebørn) eller samboende og dennes familiemedlemmer.

2.3. Det er muligt at deltage konkurrencen med et lod pr. overnatning og feriebolig.

2.4. Deltagelse i den aktuelle konkurrence er betinget af overnatning i februar i Ferien- & Freizeitpark eller ****Strandhotel Weissenhäuser Strand. Dog accepteres overnatninger, der sker i forbindelse med møder, gruppe- eller skolerejser, festivals eller forretningsrejser, ikke.

2.5. Deltageren i konkurrencen er ansvarlig for rigtigheden af de afgivne oplysninger (især telefonnummer og post/e-mail adresse.

2.6. De personlige oplysninger skal være i overensstemmelse med virkeligheden. Er dette ikke tilfældet, udelukkes deltageren fra konkurrencen, jf. § 7.

3. Afvikling af konkurrence

Ved deltagelse i en konkurrence giver deltagere tilladelse til at blive informeret om det pågældende produkt fra Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, der indgår i konkurrencen samt de evt. særligt for konkurrencen gældende regler, jf. § 1. Dette omfatter orientering om start og afslutning på konkurrencen, deltager- og vinderprocedurer, evt. spørgsmål om præmier og disses overlevering. Udtrækning af vindere i konkurrencen i februar finder sted i marts.

4. Deltagelse via telefon

Deltagelse i konkurrencen i februar er betinget af gennemført ophold i Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand eller ***Strandhotel. Deltagelse efter reservation, men uden gennemført ophold, er ikke muligt.

5. Præmier

5.1. Ved materielle præmier kan præmiens værdi ikke udbetales kontant eller byttes til andre materielle præmier. Præmier kan ikke overdrages til andre.

5.2. Med mindre andet udtrykkeligt er nævnt i særlige konkurrencebetingelser, stilles gevinsten omkostningsfrit til rådighed for vinderen. Ved 1. til 3. præmie sker overdragelse af præmien eller gavekort på præmien i Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, Seestr. 1, 23758 Weissenhäuser Strand, Tyskland. Overdragelse sker til et nærmere fastsat tidspunkt.

5.3. Billeder og beskrivelser af konkurrencens præmier i konkurrencebeskrivelsen fra Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG er ikke nødvendigvis identisk med endelige præmier. Variationer kan forekomme.

5.4. Er præmien et ferieophold eller et gavekort på et særligt tilbud fra udbyderen, må vinderen acceptere, at der kan forekomme sæsonbetingede afvigelser eller indskrænkninger i produktets omfang. I sådanne tilfælde kan der ikke ske udbetaling af evt. forskelle i værdien.

6. Udelukkelse af deltagere

6.1. Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG forbeholder sig retten til at udelukke deltagere fra at deltage i konkurrencer. Dette gælder især ved bevidst brud på konkurrencebetingelserne, hvis deltagere har manipuleret eller forsøgt at manipulere med konkurrencen eller har anvendt uretmæssige hjælpemidler.

6.2. Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG kan også udelukke deltagere, såfremt der er begrundet mistanke om, at disse har gjort sig eller tænkt at gøre sig skyldige i strafbare handlinger, ikke mindst ærekrænkende eller hadskabende overfor mennesker af anden race, nationalitet, køn eller religion.

7. Udelukkelse fra udtrækning af vindere

Hvis Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG efterfølgende kan konstatere, at en deltager har haft hensigter, der ville have været grund til udelukkelse, jvf. § 6 eller ikke har været berettiget til deltagelse, jvf. § 2, kan Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG udelukke deltageren fra udtrækningen af konkurrencens præmier.

8. Offentliggørelse af navne som del af markedsføring

8.1. Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG har lov til at offentliggøre navne på konkurrence-vindere på Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KGs internet-sider eller sociale medier med mindre, at vinderen udtrykkeligt har frabedt sig offentliggørelse.

8.2. Konkurrence-vindere er forpligtet til i rimeligt omfang at medvirke vederlagsfrit i audio-, foto-, billed- og tekst-markedsføring i radio, internet eller trykte medier og vederlagsfrit at lade sine konkurrencebidrag i billeder, ord eller anden tekst offentliggøre i en for konkurrencens relevant form.

9. Afbrydelse eller afslutning af konkurrencer

Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG forbeholder sig ret til til hver en tid at afbryde eller afslutte igangværende konkurrencer. Dette gælder især ved opstået force majeure eller i tilfælde af, at konkurrencen ikke kan gennemføres eller fuldføres af andre organisatoriske, tekniske eller juridiske grunde. Deltagere kan i sådanne tilfælde ikke rejse fordringer af nogen art mod Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG.

10. Ansvarshæftelse

10.1. Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG hæfter ikke for mangelfulde eller falske informationen, som er blevet viderebragt eller distribueret af konkurrence-deltagere og/eller tredje part i forbindelse med udbredelsen af information om konkurrencen.

10.2. Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG kan ikke påtage sig noget ansvar for, at alle links og henvisninger i forbindelse med konkurrencen er korrekte og fuldstændige.

10.3. Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG hæfter ikke for evt. skader opstået ved forstyrrelse af tekniske anlæg eller  for forsinkelser eller afbrydelser af evt. datatransmissioner, der har relation til deltagelse i konkurrencen eller har relation til brugen af evt. konkurrencepræmier. Undtaget for ansvarsfritagelsen er evt. erstatningskrav som følge af skade på liv, legeme og sundhedstilstand eller på grund af væsentlige kontraktforpligtelser.

11. Betingelser ved mundtligt formidlede regler i skriftlige konkurrencer

I tilfælde af, at evt. mundtligt formidlede regler indholdsmæssigt afviger fra de ovenstående generelle konkurrencebetingelser eller fra de evt. særlige konkurrencebetingelser, der gælder for den specifikke konkurrence, gælder de afvigende regler fra de generelle konkurrencebetingelser eller de særlige regler for den pågældende konkurrence udtrykkeligt kun for den pågældende konkurrence.

12. Ændringer af konkurrencebetingelserne

Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG forbeholder sig ret til til hver en tid og uden forudgående varsel at ændre konkurrencebetingelserne.

13. Beskyttelse af persondata

13.1. Alle deltageres personfølsomme data bliver udtrykkeligt kun gemt og anvendt til gennemførelse og afvikling af den pågældende konkurrence. Data videregives ikke til tredje part. Dette gælder også for benyttelse i markedsførings-sammenhæng.

13.2. Efter afslutningen af konkurrencen bliver deltagernes data omgående spærret og indenfor rammerne af de teknisk forhåndenværende rutiner derefter slettet. Det er muligt for alle deltagere frit at annullere deres deltagelse i konkurrencen og deres accept af, at relevante data bliver gemt og anvendt i forbindelse med konkurrencen. Enhver annullering kan meddeles Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG på mail: marketing@weissenhaeuserstrand.de.

13.3. Med annullering af data er deltagelse i konkurrencen og en evt. efterfølgende gevinst ikke længere muligt.

14. Afsluttende regler

14.1. I tilfælde af tvivl gælder lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland.

14.2. Evt. afvigelse fra disse konkurrencebetingelser skal foreligge skriftligt for at træde i kraft. Det samme gælder, hvad angår frafald af kravet om skriftlige regler.

14.3. Skulle en eller flere af de ovenstående bestemmelser helt eller delvist være eller blive ugyldige, inaktive eller ikke-gennemførlige, vedbliver alle øvrige bestemmelser med at være i kraft. Inaktive bestemmelser afløses af en tilsvarende gyldig bestemmelse. I tilfælde af manglende regler gælder begge sæt af ovenfor stående bestemmelser.

14.4. Værneting er Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, i det tilfælde af at begge parter enes om dette. Ellers gælder værneting eller bopæl for klageren.

14.5. Evt. afgørelser kan ikke ankes.

15. Arrangør af konkurrencer

Alle konkurrencer arrangeres af:

Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG
Seestr. 1
D-23758 Weissenhäuser Strand

Tyskland

Tlf.: +49 04361 55 0
Fax: +49 04361 55 2720
E-mail: info@weissenhaeuserstrand.de

Juridisk virksomhedsnummer: DE 135233849
Juridisk hjemsted: Oldenburg in Holstein HR A 1093

Weissenhäuser Strand Betriebs GmbH er et aktieselskab, ledet af følgende personer

Adm. direktører: David Depenau, Hagen Dreischhoff
Hjemsted: Oldenburg/H. HR B 122

Alle vores tilbud kan let bestilles

Bemærk

 • Tilbuddet gælder kun for nye bestillinger. Allerede foretagne bestillinger kan ikke ændres. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud.
 • Der kan være afsat et begrænset antal ferieboliger / hotelværelser til dette tilbud.
 • Der tages forbehold for udsolgt i visse perioder og i visse boligtyper, evt. trykfejl og andre utilsigtede fejl samt for evt. uforudsete prisændringer.

Bestil jeres ferie online her

Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads