Dansk

Bestil jeres ophold online

0
0
0
0
 
Bestil jeres ophold online

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder ved leje af lejligheder, bungalows og hotelværelser gennem selskabet Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG

 1. Lejeaftalen bliver juridisk bindende ved udlejers skriftlige reservationsbekræftelse. Mundtlig aftale eller mundtlige informationer givet over telefon betragtes udelukkende som ikke-bindede informationer. Den skriftlige reservationsbekræftelse er gældende for indholdet i lejeaftalen.
 2. Udlejningspriser og evt. ekstraudgifter er opført i den gældende prisliste, og inkluderer gældende tysk moms.
 3. Den udlejede bolig bliver udlejet fuldt udstyret i henhold til udstyrslisten med et sæt linned og håndklæder. Skader, der opstår på bolig eller udstyr i lejeperioden, skal erstattes til kostpris af lejer uden ansvarsfradragelse. Lejer er ligeledes ansvarlig for skader, der forårsages af personer i hans/hendes selskab.
 4. Bestillinger på supplerende udstyr til leje bliver foretaget på ikke-bindende basis, og lejer har ikke krav på supplerende udstyr.
 5. Indenfor 14 dage efter udstedelse af reservations-bekræftelsen skal lejer indbetale et depositum på 25 % af det samlede lejebeløb på udlejers bankkonto. Det resterende beløb skal indbetales på samme måde senest 20 dage før ankomstdatoen. I tilfælde af at lejeperioden begynder mindre end 20 dage efter bestilling, skal det samlede beløb betales med det samme. Hvis depositum ikke modtages rettidigt, er udlejer berettiget til at annullere opholdet og opkræve et annulleringsgebyr.
 6. Hvis lejekontrakten bliver annulleret 42 dage eller mere inden lejeperiodens begyndelse, opkræves et ekspeditionsgebyr på 20 €. Hvis lejekontrakten annulleres 10 dage eller mere, men mindre end 42 dage før udlejningsperiodens begyndelse, opkræves et ekspeditionsgebyr på 25 % af det samlede lejebeløb, og hvis annullering sker mindre end 10 dage før lejeperiodens begyndelse, opkræves 50 % af det samlede udlejningsbeløb. Hvis lejer ikke ankommer, eller hvis han/hun tager hjem tidligere end den aftalte tid, kan han/hun ikke gøre krav på kompensation for de dage, den lejede bolig ikke har været benyttet. Det er lejers ansvar at bevise, at udlejer ikke led noget tab ved lejers afbestilling eller udeblivelse, eller at tabet er mindre end afbestillingsgebyret eller det tilbageholdte lejebeløb.
 7. På ankomstdagen kan lejer tidligst forvente at flytte ind i lejlighed eller bungalow kl. 17.00, og på hotelværelset kl. 15.00. På afrejsedagen skal lejlighed eller bungalow forlades, og nøglen afleveres i receptionen senest kl. 10.00. Hotelværelser på ****Strandhotel skal dog først forlades senest kl. 11.00 på afrejsedagen. Reservationen vil blive bibeholdt indtil kl. 13.00 dagen efter, at udlejningsperioden påbegyndes. Derefter ophører reservationsforpligtelserne.
 8. Kæledyr er generelt ikke tilladt. Undtagelser er muligt i særlige tilfælde, afhængig af boligtypen. Spørg ved bestillingen.
 9. Lejer er forpligtet til at overholde udlejers gældende regler ved de forskellige faciliteter (husorden, parkeringsbestemmelser, regler ved swimmingpool m.v.). Ved benyttelse af faciliteterne anerkender lejer de gældende regler for faciliteterne, der benyttes. I tilfælde af at det udlejede bliver benyttet på en måde, der strider mod de gældende regler i lejekontrakten, f.eks. videreudlejning, overbelægning, fredsforstyrende adfærd e.l., samt i tilfælde af manglende betaling af leje, kan lejeaftalen øjeblikkeligt annulleres.
 10. Udlejer hæfter ikke for tab eller beskadigelse af nogen art på lejers medbragte ejendele, herunder bil eller andet køretøj.
 11. Lejer hæfter fuldt og helt for penge og andre værdier, der efterlades i ferieboligen eller på hotelværelset. Lejer kan på ingen måde gøre udlejer ansvarlig for noget tab, beskadigelse eller ødelæggelse af værdier i ferieboligen eller på hotelværelset.
 12. Der er ikke lavet yderligere mundtlige aftaler før indgåelse af aftalen.
 13. Der tages generelt forbehold for forekommende forstyrrelser og uro fra det nærliggende militære øvelsesterræn i Putlos.
 14. Der tages forbehold for trykfejl og for evt. efterfølgende ændringer. Priser er gældende til udgivelse af ny prisliste og/eller opdatering af elektronisk angivne priser.
 15. Hele ferie- og fritidsparken samt Strandhotel er røgfrit område. Rygning er kun tilladt i områder, hvor det specifikt er angivet som tilladt.
 16. Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG forbeholder sig ret til at reducere den frie daglige entré i det subtropiske badeland for feriegæster til maks. 3 timer i tilfælde af mange gæster eller særligt belastede ferieperioder.
 17. Vi betragter det som en del af jeres reservation hos os, at I under opholdet overholder myndighedernes gældende hygiejne-regler, der er tydeligt skiltet i Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand. Når I træder ind på feriecenterets område, accepterer I derfor også automatisk at ville overholde de efterfølgende regler. Medarbejdere på Weissenhäuser Strand har til hver en tid ret til at indskærpe såvel generelle som lokale regler overfor gæsterne. Ved manglende overholdelse af reglerne er vi forpligtet til at bede gæster om omgående at rejse tilbage til deres hjemme-bopæl i henhold til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer. Planlægning og omkostninger i denne forbindelse påhviler udelukkende gæsterne selv.

Oktober 2020

 

AGB zum Hops-Shop

Allgemeines

Alle Leistungen, die vom Hops-Shop für den Kunden erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen haben nur dann Geltung, wenn sie zwischen Hops-Shop und Kunde schriftlich vereinbart wurden. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG / Hops- Shop und Verbrauchern, die über unseren Hops-Shop Waren kaufen. Die Vertragssprache ist Deutsch.

Vertragsschluss

Die Darstellung der Produkte im Hops-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „Verbindlich kaufen“ gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung der Waren ab. Eine Bestellbestätigung erhält der Kunde per E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.

Lieferung

Sollte ein Artikel kurzfristig nicht oder nicht mehr verfügbar sein, informieren wir den Kunden per E-Mail über die zu erwartende Lieferzeit oder die grundsätzliche Verfügbarkeit.

Kundeninformation: Speicherung Ihrer Bestelldaten

Die Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z.B. Kundendaten, Art des Produkts, Preis etc.) wird von uns gespeichert. Die AGB schicken wir dem Kunden per E-Mail mit der Bestellbestätigung zu. Die AGB sind außerdem online auf unserer Website hinterlegt.

Kundeninformation: Korrekturhinweis

Im Bestellformular können jederzeit vor dem Absenden Änderungen vorgenommen werden. Nach dem Absenden muss der Kunde seine Änderungswünsche per E-Mail an hopsshop@weissenhaeuserstrand.de einreichen.

Gesetzliche Mängelhaftungsrechte / Garantien

Für unsere Waren bestehen gesetzliche Mängelhaftungsrechte – keine Garantieleistungen.

Haftungsbeschränkung

Wir schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Garantien oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz betreffen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer gesetzlichen Vertreter. Zu den vertragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die Pflicht, dem Kunden die Sache zu übergeben und dem Kunden das Eigentum daran zu verschaffen. Weiterhin haben wir dem Kunden die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

Verpackungs- und Versandkosten

Die Lieferung der Ware an den Kunden erfolgt durch den Lieferdienst DHL. Für die Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir pauschal 4,90 EUR pro Bestellung.

Ab einem Bestellwert von 50,00 EUR liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.

Für Lieferungen nach Schweden, Österreich, Niederlande, Dänemark, Spanien, Frankreich, Luxemburg, Schweiz, England, Polen und Norwegen berechnen wir unabhängig vom Bestellwert pauschal 20,00 EUR pro Bestellung.

Für Lieferungen in die USA pauschal berechnen wir unabhängig vom Bestellwert pauschal 99,00 EUR pro Bestellung.

Bei Lieferungen in das Nicht-EU-Ausland fallen zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren an. Weitere Informationen zu den Zöllen beispielsweise unter https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/index_de.htm

und zur Einfuhrumsatzsteuer unter auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do

sowie speziell für die Schweiz unter http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do.

Zahlung

Alle angegebenen Preise sind Endpreise, die die gesetzliche Mehrwertsteuer beinhalten. Der Kunde kann per Überweisung bezahlen. Erst, wenn das Geld vollständig bei uns eingegangen ist, wird die Bestellung versendet.

Widerrufsbelehrung

Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss die Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, Seestrasse 1, 23758 Weissenhäuser Strand, E-Mail: hopsshop@weissenhaeuserstrand.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über den Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informiert werden. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wird.

Folgen des Widerrufs

Wenn der Kunde diesen Vertrag widerruft, haben wir alle Zahlungen, die wir vom Kunden erhalten haben, nicht aber die Lieferkosten oder zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über seinen Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit ihm wurde ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden ihm wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis der Kunde den Nachweis erbracht hat, dass die Waren zurückgesandt worden sind, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem er uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Er müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Stand: Oktober 2019

Vi kan se, at den browser, der anvendes, er forældet. Browser er det stykke software, der anvendes for at benytte internettet.  For at kunne se alt indholdet og få det fulde udbytte af
vores hjemmeside, er det nødvendigt at opdatere browseren. Dette kan for de fleste browseres vedkommende gøres gratis, uden fare  og på dansk ved at klikke her: http://browsehappy.com.