Dansk

Bestil jeres ophold online

0
0
0
0
 
Bestil jeres ophold online

WaWaCo, wakeboard- og vandskicenter – fuld fart frem over vandet!

WaWaCo, wakeboard- og vandskicenter – fuld fart frem over vandet!

WaWaCo, wakeboard- og vandskicenter - fuld fart frem over vandet!

Oversigtsplan og ordensregler

Oversigtsplan WaWaCo, vores wakeboard- og vandski-center

Kilk på den ønskede tekst i signaturlisten, og markeringen aktiveres på det interaktive kort.

Lille Kicker
Leje af grej
Bistro, billetsalg, toiletter
Terrasse
Solplæne
Store Kicker
Strand
Solplæne
Ind- og udgang
Legeskib
Klappe-zoo
Volleyball-baner
Legeplads
Little Bro
Hot Pot
Table
Fun Box
Pro Rail
DK Up Tube
A-Frame Funbox with Wall
Luk
Klik på en tekst, og få faciliteten vist på kortet  X 

Klik på en tekst, og få faciliteten vist på kortet

Ordensregler ved benyttelse af WaWaCo

 1. Ved entré til WaWaCo accepterer alle gæster automatisk de til enhver tid gældende ordensregler.

 2. Alle gæster er forpligtet til at holde god ro og orden samt overholde sikkerhedsbestemmelserne. Det er ikke tilladt at forstyrre andre gæster eller løbere.

 3. Åbningstiderne for WaWaCo er gjort offentligt bekendt ved opslag ved indgangen eller på denne hjemmeside. Ledelse eller ansvarligt personale forbeholder sig retten til at forkorte eller forlænge åbningstiden uden forudgående varsel. Der kan ikke gøres indsigelser mod evt. ændringer i åbningstiden.

 4. Forretningsbetingelserne og ordensreglerne for benyttelse af WaWaCo findes ved opslag ved indgangen eller kassen. Disse betingelser er gældende til enhver tid, og skal overholdes. Medarbejdere i WaWaCo har ikke pligt til at give yderligere information vedr. forretningsbetingelser og ordensregler.

 5. Indtagelse af medbragt mad og drikke i caféen eller den tilhørende terrasse er ikke tilladt.

 6. Beholdere af glas eller porcelæn (så som flasker o.l.) bør ikke medbringes i WaWaCo.

 7. Hunde er kun tilladt i snor og under ejerens ansvar. De er kun tilladt på stier og i café-området. I tilfælde af overtrædelse af denne regel kan føre til bortvisning.

 8. Evt. fundne genstande bedes med det samme afleveres til personalet.

 9. Enhver brug af WaWaCo, inkl. trækspil og alle andre faciliteter (så som legeplads, volleyball-bane m.v.) sker ubetinget på gæsternes eget ansvar.

 10. Evt. vejledning og anvisninger fra personalet skal ubetinget følges.

 11. WaWaCo kan kun gøres ansvarlig for personskade ved uheld, der påviseligt kan dokumenteres som WaWaCos forsømmelighed eller overlæg.

 12. WaWaCo kan ikke påtage sig ansvar for gæsternes tab af beklædning, udstyr eller andre personlige ejendele.

 13. Gæster hæfter for evt. skader, de måtte være skyld i.

Opdateret oktober 2017.