Dansk

Bestil jeres ophold online

0
0
0
0
 
Bestil jeres ophold online

Subtropisches Badeparadies – for store og små vandhunde

Subtropisches Badeparadies – for store og små vandhunde

Subtropisches Badeparadies – for store og små vandhunde

Subtropisches Badeparadies – for store og små vandhunde

Subtropisches Badeparadies – for store og små vandhunde

Oversigtsplan og ordensregler

Den gældende forordning fra sundhedsmyndighederne i Slesvig-Holsten giver os fra mandag 20.07.2020 mulighed for yderligere at åbne dele af Subtropisches Badeparadies under overholdelse af en række detaljerede regler og bestemmelser.

Vi tager kravene til hygiejnestandard absolut alvorligt. Derfor har vi netop på grund af de aktuelle hygiejneregler opstillet en række krav og regler, der kan sikre vores gæster et afslappet og behageligt besøg under de bedst mulige sikkerhedshensyn.

Nedenfor har vi samlet alle relevante informationer vedr. besøg i Subtropisches Badeparadies.

Åbningstider: Kl. 9.00 - 20.30 (sidste indgang kl. 19.00)

Maks. besøgstid: 3 timer

De tilladte 3 timer er inkl. bade-aktivitet i Subtropisches Badeparadies samt omklædning og badning før og efter brug. Vi beder alle gæster omhyggeligt overholde den maksimale besøgstid; overskrides denne, vil der blive opkrævet ekstra entré på 8,00 € pr. person.

Faste entré-tider: Anvendes ikke længere; tilmelding på forhånd er ikke længere nødvendigt (alle tidligere reserverede tider falder derfor bort).

Priser, 1-dags gæster: Voksne: 21,00 €. Børn: 14,00 €. Familier**: 50,00 €

Priser, feriegæster*: Voksne: 11,00 €, Børn: 11,00 €, Familier**: 31,00 €

* Vi beder vores feriegæster om at klæde om hjemme i ferieboligen for at minimere kontakt i omklædnings-området og reducere evt. ventetider.

** Familiebilletten gælder for op til 2 voksne og 3 egne børn eller børnebørn, til og med 16 år. Evt. yderligere børn koster 8 € pr. barn.

Særlige entré-regler: Ved indgangen til Subtropisches Badeparadies registreres kontaktdata for alle gæster:

 • Feriegæster registreres ved oplysning af bolig nr. og navne. (Alle andre nødvendige kontaktdata er allerede registreret ved check-in)
 • 1-dags gæster skal før entre til Subtropisches Badeparadies udfylde en fortrykt formular med alle fuldstændige kontaktdata for alle personer i familien / gruppen.

Betaling: Vi beder venligst alle om at anvende kontaktløs betaling med internationalt kredit- eller debetkort

Alment gældende hygiejneregler:

Ved opslag i indgangs-området vil alle gæster blive informeret om gældende ordens- og hygiejneregler. Ved indgang til Subtropisches Badeparadies forpligter gæsterne sig til at overholde alle gældende hygiejneregler. Overholdelse af reglerne vil løbende blive kontrolleret af medarbejderne i Subtropisches Badeparadies. Medarbejderne er bemyndiget til at henlede gæsternes opmærksomhed på evt. manglende overholdelse af reglerne. Ved gentagne overtrædelse af reglerne kan gæsterne bortvises fra Subtropisches Badeparadies.

Vi beder alle gæster tage nedenstående regler alvorligt og omhyggeligt overholde dem, så vi kan garantere alle gæster en sikker og uproblematisk oplevelse i Subtropisches Badeparadies:

 • Hold venligst altid mindst 1,5 m. afstand til personer udenfor egen husstand.
 • Gældende regler om mund-næse beskyttelse (mundbind o.l.) gælder fra indgangen til og med omklædnings-området. Vær venligst opmærksom på, at alle gæster skal i alle offentlige indendørs områder og lokaler bære mund- og næsebeskyttelse i form af mundbind eller maske. Det er ikke tilladt at bære ansigts- eller hage-/kindvisirer, da disse ikke anses for at yde den nødvendige beskyttelse.
 • I omklædnings-området må mund-næse beskyttelsen fjernes.
 • Når Subtropisches Badeparadies igen forlades, gælder mund-næse beskyttelsesreglen igen fra og med omklædnings-området.
 • I indgangs-områderne til Subtropisches Badeparadies og omklædningsfaciliteterne bliver gæsterne i en video yderligere orienteret om, hvilken hygiejne- og afstandsregler der er gældende.

Alle gæster er forpligtede til nøje at overholde alle skiltede ruter og ensretninger i Subtropisches Badeparadies.

Desinfektions-regler:

 • Dispensere for hånd-desinfektion er til rådighed for alle gæster i de enkelte områder i Subtropisches Badeparadies
 • Hyppigt berørte overflader (liggestole, gelændere, dørhåndtag o.l.) bliver rengjort og desinficeret hver halve time
 • Ved benyttelse af de til rådighedværende sidde- og ligge-muligheder skal gældende afstands-regler ubetinget overholdes. Venligst bemærk, at man altid og uden undtagelse skal sidde eller ligge på sit eget håndklæde.
 • Antallet af bade- og toiletmuligheder kan være reduceret.

Mange tak for jeres forståelse.
Personale og direktion på Weissenhäuser Strand

Udarbejdet: 04. september 2020.
Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes

Oversigtsplan Subtropisches Badeparadies

Kilk på den ønskede tekst i signaturlisten, og markeringen aktiveres på det interaktive kort.

Indgang
Grandma's Coffee & Candy
Bistro
Plads til babyvogne
Adventure brusere
Badetøjs-sauna
Bølgebad
Liggestols-område
Handicap-venlige omklædningsrum
Toiletter, herrer
Toiletter, damer
Mellemgang
Dampbad
Bistro
Småbørns-pool
Indgang gule rutsjebane
Indgang blå rutsjebane
Afskylningsbrusere
Børne-rutsjebane
Trope-brusere
Den stejle rutsjebane
Springvand
Afslapningsområde
Boblepool-grotte
Opbevaringsskabe
Information / opsyn
Piranha-akvarium
Tropepool
Svømmegrotte
Første hjælp / sanitetsrum
Vandfald
„Wildwasser“-banen
Afslapningsområde
Bølge-rutsjebane til 3 personer
”Water World” vandlegeplads
Børne-legebassin
Indgang røde ”Aqua Racer”
Adgang til omklædningsfaciliteter
Omklædningskabiner
Opbevaringsskabe
Større familie-omklædningsrum
Body Dryer
Nedgang til badeland
Brusere og toiletter, damer
Puslerum
Brusere og toiletter, herrer
Luk
Signaturfortegnelse  X 

Signaturfortegnelse

Ordens- og baderegler

Ved indgang til Subtropisches Badeparadies accepterer og forpligter alle gæster sig automatisk til at ville overholde de til en hver tid gældende ordens- og baderegler. Entrébilletter, der er udstedt til bare et besøg, er ikke længere gyldige, når gæsten igen forlader det subtropiske badeland. De til hver en tid gældende entrépriser, herunder ekstra betaling ved tidsoverskridelse eller ved tilkøb, er meddelt ved opslag. Køb af entrébillet eller brug af forudbetalt entré giver ingen garanti for brug for evt. gratis ydelser i badelandet så som f.eks. sidde- eller liggemuligheder. Entré til og brug af Subtropisches Badeparadies kan kun ske i den angivne åbningstid; ulovlig indtrængen i eller brug af Subtropisches Badeparadies kan straffes efter gældende juridiske regler. Der er adgang forbudt til teknik-, receptions-, personale- og opsynsområder og –rum i Subtropisches Badeparadies for alle uvedkommende. Af sikkerhedshensyn bliver dele af Subtropisches Badeparadies kamera-overvåget. Optagelser anvendes udelukkede, hvis sikkerhedssituationer eller evt. kriminelle handlinger kan retfærdiggøre brugen, der tjener som sikkerhed for og beskyttelse af brugerne og deres ejendele samt Subtropisches Badeparadies. Weissenhäuser Strand GmbH & Co. forbeholder sig ret til at reducere den frie daglige entré til Subtropisches Badeparadies for feriegæster til maks. 3 timer i tilfælde af mange gæster eller i særligt udvalgte ferieperioder.

Den daglige ledelse af Subtropisches Badeparadies kan ligeledes til hver en tid helt eller delvist reducere brugen til og tilbuddene i Subtropisches Badeparadies i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser, renholdning eller vedligeholdelse. I sådanne tilfælde gives der ikke afslag i den betalte entrépris eller på anden måde kompensation. På samme måde giver helt eller delvist manglende muligheder for at benytte Subtropisches Badeparadies på grund af foto- og filmoptagelser, arrangementer, kursusvirksomhed o.l. ikke mulighed for tilbagebetaling eller reduktion af entrépriser.

Ved brug af garderobeskabe i Subtropisches Badeparadies er gæsterne selv ansvarlige for at låse skabene elektronisk, for at kontrollere, at skabene er forsvarligt låst, og for omhyggeligt at opbevare det elektroniske nøgle-armbånd sikkert. I tilfælde af tab eller bortkomst af det elektroniske nøglearmbånd opkræves et gebyr på 8,00 €. Med det elektroniske nøgle-armbånd kan maks. bruges 50,00 € i Subtropisches Badeparadies, børn dog kun 10,00 €. Bemærk, at forældre hæfter for deres børns evt. forbrug. Evt. forbrug afregnes ved kassen, når Subtropisches Badeparadies forlades.

 1. Weissenhäuser Strand GmbH & Co påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for evt. værdier, der er bortkommet eller mistet på de offentlige arealer i Subtropisches Badeparadies eller i garderobeskabene (jvf. beskrivelsen af gæsternes eget ansvar for brug af garderobeskabene ovenfor)

 2. Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage egen mad og drikke i Subtropisches Badeparadies. Indtagelse af mad og drikke er kun tilladt i de dertil særligt indrettede områder. Køb og indtagelse af alkoholiske drikke er begrænset til 3 genstande pr. person.

 3. Det er ikke tilladt at medbringe glas eller lignende emballage i Subtropisches Badeparadies. Glas og anden emballage, der udleveres i Subtropisches Badeparadies‘ serveringssteder, må ikke fjernes fra de områder, der er særligt indrettede til indtagelse af mad og drikke.

 4. Det er ikke tilladt at ryge noget sted i Subtropisches Badeparadies, dette gælder også for E-cigaretter.

 5. Det er ikke tilladt at benytte musikinstrumenter, lydgengivelsesapparater af enhver slags eller TV- apparater i Subtropisches Badeparadies.

 6. Gæster i Subtropisches Badeparadies er forpligtet til at undlade handlinger og opførelse, der strider mod almindelig skik og brug, kan bringe sikkerheden i fare eller føre til brud på god ro og orden.

 7. Det er kun tilladt at fotografere med kameraer og mobiltelefoner med udtrykkelig tilladelse fra de fotograferede personer. I sauna-området er fotografering og filmoptagelse helt forbudt. Ved indgang til Subtropisches Badeparadies giver gæster automatiske tilsagn om, at fotos og film, der optages og gemmes som del af marketing-aktiviteter for Weissenhäuser Strand GmbH & Co og i øvrigt ikke overtræder nogen lovgivning på området, kan anvendes i reklame- og markedsføringssammenhæng. Dette tilsagn kan gæster til hver en tid trække skriftligt tilbage.

 8. Tasker og kufferter med hjul er ikke tilladt i vådområder.

 9. Børn under 10 år må kun opholde sig i Subtropisches Badeparadies i selskab med og aktivt overvåget af voksne eller større børn. Børn under 10 år må ikke lades alene. Personalet i Subtropisches Badeparadies kan ikke påtage sig at holde opsyn med børn.

 10. Personer med smitsom hududslæt, åbne sår eller smitsomme sygdomme har ikke adgang til Subtropisches Badeparadies. Det samme gælder snavsede eller urene personer samt alkohol- eller narkotikapåvirkede personer. Skulle sådanne personer forefindes i Subtropisches Badeparadies, kan de øjeblikkeligt bortvises af personalet. Ved bortvisning kan der ikke gøres krav på refundering af betalt entré.

 11. Alle gæster, der benytter Subtropisches Badeparadies, er forpligtet til at afvaske sig grundigt i de kønsopdelte bruse-områder før indgang til bade-, våd- og sauna-områder. Forældre eller værger er forpligtet til at sikre afvaskning af børn eller personer, der ikke selv kan gennemføre afvaskningen. Sæbe, andre kropsafvaskningsmidler og cremer må ikke anvendes udenfor bruse-områderne.

 12. Det er kun tilladt at anvende decideret badetøj i Subtropisches Badeparadies; af hygiejniske årsager er T-shirt, badebukser ud over knælængde, jeans og overtræksdragter ikke tilladt. Evt. burkinis skal være fremstillet af sømfri badetøjsstof. Weissenhäuser Strand GmbH & Co påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for evt. beklædning af kunststoffer, der beskadiges eller ødelægges ved brug af vandrutsjebanerne.

 13. Alle gæster bør udvise agtpågivenhed overfor den højere risiko for uheldssituationer, der findes ved benyttelse af de våde gulvflader. Man bør generelt være forsigtig på alle offentlige arealer, og man bør grundlæggende skridsikre badesandaler, når man færdes udenfor bassiner og rutsjebaner.

 14. Udspring eller bevidst skubben af andre fra bassinkanten er farligt, og er derfor udtrykkeligt forbudt.

 15. Hårdtslående kaste-legetøj (tennisbolde, læderbolde, frisbee’s o.l.), svømmefinner, luftmadrasser og oppusteligt vand-legetøj kan udgøre en fare for andre gæster, og må derfor ikke medtages eller benyttes i Subtropisches Badeparadies.

 16. Af sikkerhedshensyn er klatring på flisevæggene og løb overalt i Subtropisches Badeparadies ikke tilladt.

 17. Gæster, der ikke kan svømme, skal forblive i ikke-svømmer området, når det det store svømmebassin benyttes. For at opnå den bedste sikkerhed har småbørn, ikke-svømmere eller usikre svømmere pligt til at benytte egne svømme-hjælpemidler så som svømmevinger, svømmeveste, svømmeplader eller svømmebælter, når bassiner og vandområder benyttes.

 18. Benyttelse af vandrutsjebanerne bør kun ske af personer, der er tilfredsstillende fysisk og mentalt i stand til at benytte faciliteterne.

 19. Saunaen ved bølgebassinet og dampbadet kan kun benyttes iklædt badetøj. Saunaerne kan kun benyttes med et stort badehåndklæde som underlag på træbænkene.

 20. Det er ikke muligt at tilbyde ligge-muligheder i sauna- og afslapningsområderne for alle gæster på alle tidspunkter. Det er ikke tilladt at forsøge at reservere eller spærre ligge- eller siddepladser med f.eks. håndklæder, tasker eller andre genstande. Så frem gæster alligevel forsøge at spærre med evt. genstande, vil disse blive fjernet af personalet, enten på eget initiativ eller på opfordring fra andre gæster.

 21. Brug af alle faciliteter, inkl. lege- og sportsudstyr, i Subtropisches Badeparadies sker udtrykkeligt på eget ansvar.

 22. Evt. fundne, efterladte genstande bedes altid afleveret til opsynspersonalet.

 23. Ved besøg i Subtropisches Badeparadies af skoleklasser, foreninger eller andre organisationer har lærere, holdledere e.l. den fulde opsynspligt. Lærere, holdledere el. er ansvarlig for, at ordens- og badereglerne overholdes.

 24. Gæster, der gentagne gange eller i særlig grad ikke overholder ordens- og badereglerne, kan bortvises fra Subtropisches Badeparadies af opsynspersonalet.

 25. I tilfælde af bortvisning sker der ikke refundering af den betalte entré.

 26.  

Skriftlige opslag og anvisninger fra personalet skal altid følges uden tøven.

Evt. ønsker, idéer til forbedringer eller klager kan videregives til opsynspersonalet eller den daglige ledelse af Subtropisches Badeparadies.

Ved særarrangementer i Subtropisches Badeparadies kan undtagelser fra ovenstående ordens- og baderegler tillades.

Vi ønsker alle gæster rigtigt god fornøjelse i Subtropisches Badeparadies.

Opdateret, juni 2019.

Vi kan se, at den browser, der anvendes, er forældet. Browser er det stykke software, der anvendes for at benytte internettet.  For at kunne se alt indholdet og få det fulde udbytte af
vores hjemmeside, er det nødvendigt at opdatere browseren. Dette kan for de fleste browseres vedkommende gøres gratis, uden fare  og på dansk ved at klikke her: http://browsehappy.com.